XV. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ КОЛЕГІЇ

15.1. Статут Колегії, а також зміни до нього приймаються Загальними зборами.

15.2. Статут Колегії, а також зміни до цього Статуту вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш ніж ¾ Членів Колегії, присутніх на засіданні Загальних зборів.

15.3. Про внесені зміни  повідомляється орган реєстрації в порядку, передбаченому законодавством України.

15.4. Зміни до Статуту підлягають обов’язковій реєстрації та набирають чинності з моменту державної реєстрації. У разі необхідності і на вимогу органу державної реєстрації, Правління Колегії має право вносити редакційні зміни до затверджених Загальними зборами змін до Статуту, якщо такі зміни не змінюють затверджені Загальними зборами зміни суттєво.